Tepláreň I, Čulenova 5 Bratislava

Hlavný rozvádzač NN,In-2×2500 A 25 polí