Stavba

Rozvádzač

Thormasmalt s.r.o.Fiľakovo

 Kompenzácia 2×350 kVAr Kompresorovňa In-800 A-4polia                

Vodné dilo Gabčíkovo

Motorické rozvádzače NN – 4 polia

Trafostanica Stará Vajnorská Bratislava

Hlavný rozvádzač NN -In-1000A 5 polí

Komerční banka a.s.Košice

Rozvádzače NN

Trafostanice ,Kolárovo

Rozvádzače NN In2x1000 A

Matador a.s. Púchov –                        

Rozvádzač NN In-1600 A Trafostanica 1×1000 kVA                Kompenzácia 350 kVAr

SPP a.s. Lučenec

 Rozvádzače pre regulačné stanice plynu                         

Slovmag a.s. Lubeník

Motorické rozvádzače NN

Trafostanica SAV Bratislava

 Rozvádzač NN – In-1600 A 6 polí

Plaváreň Štiavničky ,B.Bystrica

 Rozvádzač Trafostanice-In-1000A                                                             Kogeneračná jednotka – Rozvádzače 15 polí

Sklárne Poltár závod Zlatno

 Hlavný rozvádzač NN-In1600 A 12 polí+Kompenzácia 400 kVAr

 

RIEKER a.s. Komárno                    

Rozvádzač NN, In 1600 A 8 polí +Kompenzácia 2×350 kVAr  

ČOV Hlohovec

 Rozvádzač NN , In2x1600 A , 10 polí Kompenzácia 2×350 kVAr Motorické rozvádzače – 25 polí

Tepláreň I,Čulenova 5 Bratislava

Hlavný rozvádzač NN,In-2×2500 A 25 polí

Vodné dielo Gabčíkovo

 Motorické rozvádzače 6 polí              

Vodná elektráreň WE Zagan /Polsko/                                            

Hlavný rozvádzač – In-2000A 15 polí                                                   

Vodná elektráreň WE Szprotawa /Polsko/

Hlavný rozvádzač . In-2000 A  

 14 polí

Interstil Tisovec

 Hlavný rozvádzač NN,In-1000 A 10 polí+Kompenzácia 350 kVAr  

Kožiarske závody , Liptovský Mikuláš

Rozvádzače NN

Letisko , Sliač

Rozvádzače NN

Slovenský kartografický ústav , Harmanec

Rozvádzače NN                                     

Dialnica D1 Bratislava

Trafostanice Rozvádzače NN

Sídlisko-Dlhé Diely Bratislava

Rozvádzače NN                                      

Molnlicke Gemerská Hôrka

Rozvádzače NN

OSRAM , Nové Zámky

Rozvádzače NN

Rieker  a.s., Timisoara Rumunsko

Rozvádzače NN -2×630 A-                            +kompenzácia

Letisko M.R.Štefánika Bratislava

Rozvádzače NN                                   

Zámocká ulica BA

Rozvádzače NN                                    

TESCO ,Bratislava

Kompenzácia 400 kVAr

Hraničný prechod Slovenské Ďarmoty ,

 Rozvádzače NN

Autocentrum Bystrianský Lučenec

Rozvádzače NN

Nemocnica Kramáre ,Bratislava

Rozvádzače NN

Polifunkčný objekt-Dolná ul. Banská Bystrica

Rozvádzače NN

Coca Cola  Beverages Slovakia a.s.

Lúka /Piešťany/

Trafostanica 22/0,4kV                                  

Rozvádzače NN 4x1600A                            

Kompenzácia 4×350 kVAr

Zámocká ulica ,Bratislava

Rozvádzače NN

Billa – Supermarket Banská Bystrica, Lučenec, Topolčany , Bratislava  Michalovce , Senica,

 Bánovce n. Bebravou,Veľký Meder , Galanta , Nové Zámky  , Levice ,Šala , Poprad, Žiar n.Hronom, Martin , Sereď , Karlova Ves

Rozvádzače NN

Billa – Supermarket Nitra

Rozvádzače NN                                          

Johnson control s.r.o.

Košťany n/Turcom

Hlavný rozvádzač NN 1x1600A

Yazaki Debnár Slovakia, Prievidza

Hlavný rozvádzač NN    2×1600 A ,Kompenzaácia 2x200kVAr                                   

Jednota ,Hypermarket Košice

Rozvádzače NN

PRIMA – Supermarket Zvolen

Rozvádzace NN

TESCO Hypermarket Prešov,Michalovce , Poprad

Rozvádzače NN

TESCO Hypermarket ,

Nové Zámky

Rozvádzače NN

Blomsbery Pacific Slavakia Lucenec

Kompenzačné rozvádzače 6×600 kvar

IBV Modré zeme Lučenec                 

 Trafostanica 22/0,4kV dodávka a montáž technológie

FESTAP s.r.o. Fiľakovo

Kompenzácia RC 600 kvar , Rozvádzače NN

KOFOLA , Rajecká Lesná

 Hlavný rozvádzač NN 2x2000A                                                Kompenzácia 600+400 kVAr

Schafstahl , Liptovský Mikuláš

Rozvádzače NN

MVE Vodné dielo Málinec

Rozvádzače NN+ Elektromontáže

Sedačková lanovka Záhradky – Rovná hoľa , Jasná Nízke Tatry

Rozvádzače NN

1 ESO , Lučenec

Rozvádzače NN

MAX obchodné centrá

Rozvádzače NN

Ľudová banka , Zvolen

Rozvádzače NN

TAURIS-Danubilu , Dunajská Streda

Rozvádzače NN

EUROTEL

Rozvádzače NN

ORANGE

Rozvádzače NN

Zasnežovanie ,Litmanová, Krahule, 

 

ČOV , Lučenec

Rozvádzače NN

Volkswagen Bratislava

Rozvádzače NN

DAG Mercedes Kecskemet

Rozvádzače NN

EUROVEA Bratislava

Rozvádzače NN

KIA Žilina

Rozvádzače NN

Ekoltech Fiľakovo

Rozvádzače NN

BIODIESEL WIEN- Malorka, Tunisko, Brazília, Lotišsko, USA

Rozvádzače NN

CHAD- Univerzita N´Djamena

Rozvádzače NN

HORNBACH, Bratislava

Rozvádzače NN

BROVEDANI SLOVAKIA, Galanta

Rozvádzače NN

EMP GLASS, Berlín

Technologické rozvádzače, dodávka do ČR, Čína, Nemecko, Japonsko

WESTEND Bratislava

Rozvádzače NN

Nobelova Bratislava, 480 bytov

Rozvádzače merania spotreby

Jadrová elektráreň, Jaslovské Bohunice

Rozvádzače NN

HELLA, Bánovce nad Bebravou

Rozvádzače NN

Burgmayer, Banská Bystrica

Hlavný rozvádzač + kompenzácia

KUSTER, Vlkanová

Rozvádzače NN + kompenzácia

Kamenárstvo Ulický

Rozvádzače NN + kompenzácia

Harmanec-Kuvert

Rozvádzače NN + kompenzácia

TAURIS, Rimavská Sobota

Rozvádzače NN + kompenzácia