Rozvádzače sú určené pre automatickú kompenzáciu jalového výkonu v sietiach nízkeho napätia, s možnosťou nastavenia účinníka od 0,85 induktívnej do 0,95 kapacitnej záťaže, čo je zabezpečené mikroprocesorom riadeným automatickým regulátorom.Sú určené pre montáž do rozvodní NN, do prevádzkových objektov ako aj do vonkajšieho prostredia napr. k stožiarovým TS. Nami najčastejšie používané regulátory sú Lováto,ABB,Circutor a podobne.Kondenzátory ekologicky nezávadné plnené rastlinným olejom alebo suché v hliníkových nádobách s bezpečnostnými pretlakovými odpojovačmi napr. Lovato,DNA,ZEZ Žamberk a pod.

Na spínanie kapacitnej záťaže montujeme novú generáciu stykačov. Je tu využitý systém dvojstupňového spínania, ktorý obmedzuje prechodový jav, vznikajúci pri zopnutí obvodu s kondenzátorom.

Väčšinu kompenzačných rozvádzačov montujeme do oceľoplechových skriní vlastnej výroby, môžu byť nástenného alebo skriňového vyhotovenia. Vprípade požiadavky vykonávame aj montáž a uvedenie do prevádzky.

Príklad konštrukcie kompenzačného rozvádzača RC 600kVAr

Skrine SR – šírka – 2400 mm

výška 2100 mm
hĺbka 800 mm
krytie IP40 / 00

Hlavný vypínač, Merlin Gerin, Interpact 1600A
Prípojnice CU 3 x 2 x 80/10 mm+1x 60/10mm
Kondenzátory – 24 x 25kVAr