Naša firma pôsobí na trhu od roku  1991. Od svojho vzniku v je Naším cieľom poskytovať kvalitné, cenovo prijateľné a komplexné služby v oblasti výroby a montáže elektrických zariadení. Predmetom činnosti je výroba a montáž elektrorozvádzačov  nízkeho napätia . 

Hlavný dôraz pri  výrobnom procese kladieme na kvalitu, funkčnosť výrobkov a flexibilitu dodávok. Našim krédom je 

dodať zákazníkovi zariadenie  v zodpovedajúcej kvalite a v čo možno najkratšom termíne. 

O naplnení tohto kréda svedčia aj zákazky ktoré sme zrealizovali .