Sme rodinná firma pôsobiaca na trhu už od roku 1991.
Naším cieľom je poskytovať kvalitné, cenovo prijateľné a komplexné služby v oblasti výroby a montáže elektrických zariadení.
Hlavný dôraz pri výrobnom procese kladieme na:

  • kvalitu výrobkov a ich funkčnosť
  • spokojnosť zákazníka
  • flexibilitu dodávok.

Našim krédom je

dodať zákazníkovi zariadenie v najvyššej kvalite a v čo možno najkratšom termíne.

O naplnení tohto kréda svedčia aj zákazky, ktoré sme zrealizovali .