Plaváreň Štiavničky ,B.Bystrica

Rozvádzač Trafostanice-In-1000A
Kogeneračná jednotka – Rozvádzače 15 polí