Matador a.s. Púchov         

Rozvádzač NN In-1600 A Trafostanica 1×1000 kVA
Kompenzácia 350 kVAr