Dialnica D1 Bratislava

Trafostanice Rozvádzače NN