Burgmayer, Banská Bystrica

Hlavný rozvádzač + kompenzácia