Sortiment výrobkov tvoria hlavne oceľoplechové rozvádzače na základe dodanej projektovej dokumentácie, typové rozvádzače atestované v Štátnej skúšobni SKTC 101, alebo podľa individuálne definovaných požiadaviek odberateľa.Ďalej prázdne skrine v krytí do IP54, zámočnícke výrobky atd.

Na základe požiadavky alebo projektovej dokumentácie, vypracujeme cenovú ponuku a dodacie podmienky, ako aj najlepšie a najekonomickejšie riešenie. Podľa dohody zabezpečujeme aj dopravu rozvádzačov.

Výroba disponuje technológiou spracovania plechu – strihanie, vystrihovanie, dierovanie, ohýbanie, zváranie plechu v ochrannej atmosfére CO 2, odporové zváranie, kondenzátorové navarovanie atd..

Povrchová úprava – elektrostatické nanášanie práškových plastov / NORDSON  USA/,najčastejšie používame epoxipolyesterový alebo polyesterový prášok /vypaľovaný pri 200 °C/ so štrukturálnym povrchom, lesklý alebo polomatný,odtiene RAL 7032,7035. Na požiadanie aj iné odtiene,ktoré je potrebne definovať podľa vzorkovnice RAL.

Elektrovýzbroj –  prístrojovú  výzbroj rozvádzačov nakupujeme od renomovaných výrobcov prostredníctvom veľkoobchodnej siete /Hagard Hal, Construct, Verex a pod./ Najčastejšie používané značky  prístrojov – MOELLER, SCHNEIDER ELEKTRIC, OEZ Letohrad, Schrack, Siemens, EFEN, Betterman, SEZ Krompachy atd.

Prípojnice – elektrovodná meď alebo hliník, strojové vybavenie nám umožnuje spracovať pásy do prierezu 150/15 mm.

Skúšky – na všetkých rozvádzačoch vykonávame skúšky podľa STN EN 60439-1, a následne je vystavený protokol o kusovej skúške.