Vodná elektráreň WE Zagan /Polsko/                                            

Hlavný rozvádzač – In-2000A 15 polí