Vodná elektráreň WE Szprotawa /Polsko/

Hlavný rozvádzač . In-2000 A  14 polí