Yazaki Debnár Slovakia, Prievidza

Hlavný rozvádzač NN    2×1600 A ,Kompenzaácia 2x200kVAr