Vodné dilo Gabčíkovo

Motorické rozvádzače NN – 4 polia