Vodné dielo Gabčíkovo

Motorické rozvádzače 6 polí