Trafostanica Stará Vajnorská Bratislava

Hlavný rozvádzač NN -In-1000A 5 polí