Trafostanica SAV Bratislava

Rozvádzač NN – In-1600 A 6 polí