Slovenský kartografický ústav , Harmanec

Rozvádzače NN