Sklárne Poltár závod Zlatno

Hlavný rozvádzač NN-In1600 A 12 polí + Kompenzácia 400 kVAr