RIEKER a.s. Komárno                    

Rozvádzač NN, In 1600 A 8 polí +Kompenzácia 2×350 kVAr