Nobelova Bratislava, 480 bytov

Rozvádzače merania spotreby