Kožiarske závody, Liptovský Mikuláš

Rozvádzače NN