KOFOLA , Rajecká Lesná

Hlavný rozvádzač NN 2x2000A
Kompenzácia 600+400 kVAr