Johnson control s.r.o.

Hlavný rozvádzač NN 1x1600A