Jadrová elektráreň, Jaslovské Bohunice

Rozvádzače NN