FESTAP s.r.o. Fiľakovo

Kompenzácia RC 600 kvar , Rozvádzače NN