Coca Cola  Beverages Slovakia a.s. Lúka /Piešťany/

Trafostanica 22/0,4kV
Rozvádzače NN 4x1600A
Kompenzácia 4×350 kVAr