O nás


     Naša firma pôsobí na trhu od roku  1991.Od svojho vzniku v je Naším cieľom poskytovať kvalitné , cenovo prijateľné a komplexné služby v oblasti výroby a montáže elektrických zariadení. Predmetom činnosti je výroba a montáž elektrorozvádzačov  nízkeho napätia .
     Hlavný dôraz pri  výrobnom procese kladieme na kvalitu, funkčnosť výrobkov a flexibilitu dodávok. Našim krédom je dodať zákazníkovi zariadenie  v zodpovedajúcej kvalite a v čo možno najkratšom termíne.
O naplnení tohto kréda svedčia aj zákazky ktoré sme zrealizovali .

 
  Maloveská 68, 984 01 Lučenec, Telefón: 047 / 449 14 00, Fax: 047 / 451 25 75, e-mail: mitter@mitter.sk